flag vi flag en

Lotus Central Hotel

PHÒNG TẬP THỂ DỤC

Phòng tập thể dục tại khách sạn nằm ở khu vực lầu 9. Cung cấp cho quý khách các trang thiết bị thể dục mới nhất. Thời gian mở cửa từ 6:00 sáng đến 22:00